CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE… : Yon liv ki merite li, e ki dwe genyen yon lòt tòm !


Mwen se Kimley, Jèn Famasyen, mwen tap santi m pa konfòtab si m ta fin li liv SB a pou m pa ta pataje sa liv la fè pou mwen ak sa li ka fè pou ampil jèn toutfwa yo ta pran tan yo pou li liv sila.

Si gen yon bagay liv SB ekri an aprann mwen se : « Orijin ou pa ka defini kisa w ap devni ».  Si m repran premye fraz li an nan Pwològ la « Si l’origine d’une personne devait prédéterminée sa destinée, certaines n’auraient même pas droit à une once de réussite dans la vie ». Fraz sa retire tout entansyon m ta genyen pou m akize 15 premye ame nan vi m yo, li motive m pou m goumen, pou m antre nan lis moun sosyete an ap padone yo jan SB di sa nan liv li a.

Mèsi SB pou zèv sa, m ap fini pou m di tout moun ki te ka nan menm sitiyasyon ak SB deside kounye a pou w chanje vi w jan SB di l nan liv la « Il faut donner à ta vie une autre direction, afin de devenir le citoyen qu’il faut ».

Kimley Negula

Précedent CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE...
Suivant I recommend his positivity