SKASON ! SKASON ! SKASON BAPTISTE, NON SA SE MOTIVASYON.


 
Zanmi m mwen pa kwè m ap janm ka fin di w mèsi pou chedèv sa ou fè pou jèn peyi m nan, e pou limanite an antye. Paske menm « le plus commun des mortels » ap kòmanse chanje fizi l zepòl aprè li fin li « CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE ». Byen ke mwen menm m te deja fè yon pa menm avan ke mwen te li Liv la.
 
Pou m kòmanse Skason, se pou premye fwa mwen li yon liv nan mwens pase 2 jou menm lè se pa t li sèlman m te gen kòm pwogram mwen pou jounen an. Chak mo fè m anvi li yon fraz, chak fraz fèm anvi fini yon paj, chak paj anonse m yon pi bèl epizòd e chak epizòd ki fini fè m santi lòt sezon k ap vini yo ap pi bèl tankou lè mwen tap gade « 24 heures chrono, Jack Bauer » pou premyè fwa. Se konsa « CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE » te ensiste m pou m te li l e pou m aji plis pase janm komanse a.
 
Pou m fini jan m toujou konn di w la, se pa pa aza w fèt pou w viv nan jenerasyon sa, paske limyè chanjman an nan ou e depi 2016 selon sam li, ou komanse pwojte l nan tout peyi a.
 
Mèsi anpil anpil Skason !
#CeQueRaconteUneJeunesse
 
Saint-Juste Anias
Précedent I recommend his positivity
Suivant CHAPO BA POU OU SKASON BAPTISTE !!!