Se pou chak ti kwen nan peyi a gen yon Skason kap grandi.


Mwen se etidyan Syans Agwonomi (dezyèm ane), mwen te toujou gen devouman poum travay pou peyi m nan domèn pa m, men mwen te konn plis tande diskou detraktè ke moun ki anvi sa chanje nan peyi a. Sa te rann mwen panse anpil bagay negatif, jiskaske yon fwa m li yon tèks Skason ki te fè m vin gen yon lòt vizyon de tèt mwen. Mwen pran gou poum swiv li.

Depi lè sa, mwen kòmanse mete m nan mitan moun ki pozitif, moun ki vle fè aksyon pou chanje sosyete a.

Kounye a ak kèk asosye m ap planifye pou n mete sou pye yon mini pepinyè (espas pou elve ti pye bwa) pou nou ka ogmante kouvèti vejetal la nan peyi a.

Se pou chak ti kwen nan peyi a gen yon Skason kap grandi.

Mèsi lavi, mèsi SKASON !

Wius Saintilus

Précedent Mèsi anpil SB !
Suivant Mèsi pou ti gout bonè ou mete nan lavi m !