RÈL LAJENÈS !


Jèn gason Skason Baptiste pibliye yon liv ki rele  » Ce que raconte une jeunesse: Confidences d’un jeune Haïtien « . Li soti pami meyè vant nan « Livres en Folie  » ane sa.. Se yon liv ki temwaye de tout kalvè lajenès ap travèse nan peyi sa…Li pale tou de konba ak angajman jèn yo ka pran pou rive naje pou yo soti…Sinon y ap peri… Mwen ankouraje n al achte e li liv Skason Baptiste la.

Petèt ti pa ti pa ak jèn tankou Skason Baptiste sosyete nou an a rann li kont nou dwe pran yon lòt chimen limyè ak pwogrè.

Daly Valet

Précedent Ou pa pou kont ou Bro !
Suivant “Ce que Raconte une jeunesse“ se plis ke yon liv