Mwen paka tann kilè pou m asiste yon seyans fòmasyon w SB


Mwen pa ka tann, mwen p ap ka tann, mwen pa konn kilè. Mwen paka tann kilè pou m asiste yon seyans fòmasyon w SB. Dènyeman ou te Jakmèl, malerezman mwen pa te konnen. Moun tankou w ra anpil wi. Franchman depi m ap swiv ou, pòs ou yo fè m kòmanse chanje fason m ap panse. Lavi m kòmanse chanje. Kenbe la frèm ! Kontinue Skason Baptiste !

Dosthene Ricardo

Précedent
Suivant Mèsi paske vwa w pale pou anpil nan nou ki fè silans.