Mwen gen yon gwo chanjman ki fèt nan vi m !


Mwen gen yon gwo chanjman ki fèt nan vi m ! Mwen se yon enfimyè, mwen te etidye an Ayiti, mwen rantre Etazini menm avan gradyasyon mwen. Gen yon Tès ki rele NCLEX pou m te pase avan m te ka travay isit kòm enfimyè. Mwen te pwan Tès la yon premye fwa m pa t pase l, epi yon jou ou pòste sou Facebook ou di : “ Depi ou bezwen fè siksè nan yon bagay, yon domèn, antoure w de moun ki ap fè siksè nan domèn sa, swiv paj ki gen rapò ak sa. ” Ou te bay istwa w, elatriye.

Depi lè sa m kòmanse like depi se paj ki gen rapò ak NCLEX sou tout rezo sosyal yo, mwen vin rantre nan gwoup whatsApp ak moun k ap prepare test la tou nou fè echanj chak jou.

Rezilta, nan mwens pase 6 mwa m pase Tès la. Mwa mai 2018 sa pral fè m 1 an depi m lisansye pa bò isit Etazini kòm enfimyè. Mèsi Skason, se gras a konsèy ou ki te fè m chanje metòd e rive reyisi.

Hermaline Piere Joseph Fontinus

Précedent Mwen fèk dekouvri yon moun espesyal nan vi m
Suivant Le citoyen de l'action, Skason Baptiste