Mèsi pou ti gout bonè ou mete nan lavi m ! 


Mwen gen 7 lane depi m te kontre ak Skason, se MOUN ki ede m nan atenn matirite m , se pi gwo ak pi bon sikològ m pa janm konnen. Zanmitay mwen ak Ska se tankou chosèt ki makonnen nan tiwa, pafwa lè m gade l m souri epi m di « Ska w se nèg ki merite anpil twofe pou kouray ou paske w rive ak ti sa w te genyen soti pwovens pou rive pòtoprens. »

Pi bèl Eksperyans mwen fe avè l se te nan lane 2014, m te pèdi moun mwen ye a, anyen pa te enterese m nan lavi, Ska te kanpe e li te ede m batay paske se sèl moun ki te toujou ap di m « Jenn ou gen yon jeni nan ou, reveye l », plis pase mo, se te zak li ki te enspire m chak jou.

 Yon pa a la fwa, sa pa te fasil paske m viv desepsyon li pran nan lavi l, men pi bèl bagay m viv tou se siksè l ak pataj konesans li.

 Jounen jodiya Ska gen plis pase milyon moun ki ap temwaye kouman yon senp eksperyans chanje lavi yo, tranzisyon m pat fasil men Ska te la e te ede m nan devlòpman pèsonèl mwen. Ska se definisyon « Rèv pa janm twò gran. » 

 Mèsi pou ti gout bonè ou mete nan lavi m ! 

Jenny Prinston

Précedent Se pou chak ti kwen nan peyi a gen yon Skason kap grandi.
Suivant Mwen fèk dekouvri yon moun espesyal nan vi m