Kontinye konsa ! Siksè w motive m ! Ou se yon modèl !


Skason Baptiste se yon jèn m ap swiv chak jou ki gen anpil detèminasyon ak objektif, se yon jèn jounalis epi yon antreprenè tou. Rèv pa l se ede yon majorite jèn fanm tankou gason devlope lidèchip lakay yo, yon fason pou yo ka kreye richès menm si yo pa ta janm jwenn yon djòb.

Kontinye konsa ! Siksè w motive m ! Ou se yon modèl !

Peterson Holly

Précedent Respè pou ou Skason !
Suivant Skason se premye e dènye chwà m !