J’ai lu «ce que raconte une jeunesse» c’est très instructif


An fèt… Liv la te enterese m dabò paske mwen te wè se yon jèn Ayisyen ki te ekri l. Lè m fin li l, li fè m reyalize mwen gen kapasite pou m reyalize tout rèv mwen yo, depi m detèmine. E nan liv ou an, ou montre m depi w gen volonte ou ka simonte nenpòt obstak nan lavi a. Kounye a m ap travay plis pou m ka rive kote m vle rive a, nan lavi m.

Mèsi ! Gras ak ou, mwen pran konsyans de sa !

Louis Wedjeen

Précedent « Ce que raconte une jeunesse… »
Suivant Skason Baptiste se yon (POLKA) Patriyòt Otantik Lidè Ki Angaje !