CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE SE YON BÈL LIV !


Bonswa Mesye Skason Baptiste.
 
Mwen rele Lynn Exama,
Ou pa konnen m, se sou Facebook mwen jwenn nimewo w, apre m te fin li liv ou a. Mèsi anpil pou limyè sa ou mete sou chimen mwen. Mèsi anpil.
 
Pou m di w byen, se premye fwa m ap pote kritik sou yon liv.
 
Sensèman CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE se yon bèl liv, istwa a vrèman touchan. Anpil fwa, ou konn ap bay tèt ou pwoblèm pou sa w pa genyen, epi w tonbe sou yon lòt moun ki pi mal pase w.
 
Men lè m te wè tit la, mwen te panse mwen ta pral jwenn anndan liv sa “Yon jenès ki pral pale de fristrasyon l yo, de pwoblèm n ap viv jodi a, tankou : politik ; sante ; edikatif, pou m site sa yo sèlman. Mwen te panse se te sou pwen sa yo ou t ap plis mete aksan. Sa ki vin fè m santi Tit la manke mache ak sa ki rankonte anndan liv la.
 
Apresa Mesye Skason Baptiste, se yon trè bèl liv, k ap bay jenès la anpil motivasyon.
 
Mwen tande pale de ou twò ta !
 
Lynn Exama
Précedent CHAPO BA POU OU SKASON BAPTISTE !!!
Suivant CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE... : UN PATRIMOINE QUI N'EST PAS SEULEMENT TON ŒUVRE