Ou pa pou kont ou Bro !


Travay w ap fè  a enòm e li ankouraje ni mwen ni jèn parèy mwen yo. Ou pa pou kont ou Bro.
Met sa nan tèt ou Skason. Ou gen Moun ki kanpe avè w #Ankouraje

Ivrens Francois

Précedent Le citoyen de l'action, Skason Baptiste
Suivant RÈL LAJENÈS !