SKASON BAPTISTE SI W GEN YON SÈL MOUN K AP RET BÒ KOTE W LI P AP LÒT KE PETERSON MANUEL !


Kompatriyòt mwen yo, mwen desann chapo m byen ba pou m mande n mil eskiz paske mwen pral anmède nou nan yon sans.

Mwen fèt Pò Sali, e m leve la tou, mwen antre Pòtoprens pou etid inivèsite m. Mwen fè etid nan jounalis mwen se etidyan finisan nan Dwa #UEH e m ap etidye Diplomasi tou nan yon sant ki rele #CEDI nan kapital la.

Moun sa a, m pral pale n de li a, m pa konn manman l, ni papal, alevwa pou m ta konn kote zantray li soti. M aprann konnen jèn gason sa a sou rezo sosyal, sitou lè m ap li pwofondè ekri li yo. Premye fwa mwen rankontre avèl se nan Gonayiv, bò plas la, kote,mesye Valey Numat ap fè vant siyati liv li ki rele « Electeurs – Candidats : Mode d’emploi ».

Ti mouche sa se yon antreprenè, li se manm fondatè #ASE, li se yon moun k ap fe pwomosyon pou touris lakay, li gen pitit, li renmen travay, li se yon moun ki bat men l nan fè respèkte la lwa li se yon avangadis lè diuyite pèp la ap pase anba pye, l ap fè pwomosyon pou exelans pou ankourake moun nan fè sa ki bon. Li pa janm fè yon mwa pou l pa onore epi felisite travay yon moun fè nan peyi d Ayiti. Nan lekòl panse li ye a, li aprann pou l renmen moun, li antoure de kèk ra grenn bon moun tankou Daly ValetValery Numa,Smoye Noisi,Gael Painson, pou m site sa yo sèlman.

 Misye se yon nèg, ki kwè nan kolektivite paske li pa janm fè anyen pou kont li, li toujou mete l a disponibilite tout moun malgre li pa gen tan. Jodi a nan non tout moun espesyalman jèn fanm ak jèn gason k ap travay pou yon #JenèsDeRezistans,m ap di w zanmi m kontinye nan travay ou. Se pou Bondye simen benediksyon l sou ou, se pou ou toujou ret pozitif.

Gade m ta prale san m pa di nou sa… Misye se yon nèg ki kwè nan kote l soti. Li bezwen sipò w l ap tann apèl ou, l ap tann konsèy ou.

Sa ke m pa ka kompran,chak fwa m ap panse a yon bagay, nan menm semèn nan se pou jèn gason sa ekri sou li. Se ra entelektyèl ki pa janm nan zizi ap pale fransè, li di l jan l ye a, e m konprann li tou, se pa paske li pa konn pale fransè non, o kontrè rele l pale fransè avè l pou w wè, men li konn kote l soti.

Skason Baptiste si w gen yon sèl moun k ap ret bò kote w, li p ap lòt ke Peterson Manuel !

Viv yon jenès de reziztans !

Peterson Manuel

Précedent Respè Pou Ou Kepler Hyacinthe !
Suivant Respè Pou Ou bon Manman !

Pas de commentaire

Laisser une réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *