RESPÈ POU OU MICHEL JOSEPH !


Kòm nou te anonse deja, chak fen mwa n ap gen yon piblikasyon ki batize « Respè Pou Ou », ebyen nan premyè piblikasyon n ap fè nan kad seri de moun n ap onore nan sosyete a, nou deside kòmanse ak Michel Joseph.

Kite nou pale w de Michel Joseph…

Michel Joseph fèt yon madi ki te 1e mas nan lane 1988, nan yon zòn ki rele Sen Michèl Delatalay, petèt se poutèt sa yo bay li pote non Michèl, ta sanble se Sen an ki te fè kado ti gason an. Brèf.

Apré kèk lane, Michel te vin rantre nan vil Okap kote li grandi epi ale lekòl tou, li te fini etid li nan lane 2008 gras ak bonjan levasyon grann li, paske li pa te gen chans jwi lanmou manman ak papa nan lavi timoun li.

Nan lane 2008, Michel rantre Pòtoprens, pou li te kontinye ak etid li, e li te aprann jounalis.

2 lane aprè, Michel Joseph te kòmanse travay nan Radyo Tropic FM kote li pase 20 mwa, aprè li te vin nan RFM, an 2012 li te vin fè pati ekip jounalis Radyo Karayib kote li ap travay kòm repòtè ak prezantatè jis kounye a.

Nou kwè Michel Joseph merite anpil respè pou kapasite ak detèminasyon li genyen pou li egzèse pwofesyon li, nou toujou pran plezi koute repòtaj sosyal li yo selon nou menm, repòtaj sa yo ka ede chanje lavi oubyen sitiyasyon anpil moun nan sosyete a.

Nou envite w swiv repòtaj Michel Joseph yo sou radyo Karayib soti lendi rive vandredi a pati de 7 è pou rive 8 è nan aswè nan jounal 19-20.

Respè Pou Ou Michel Joseph !

Kenbe la !

Skason Baptiste

Précedent CINQ PROPOSITIONS POUR RÉDUIRE LE CHÔMAGE DES JEUNES
Suivant RESPÈ POU OU BEKEN !