RENDEZ-VOUS JEUNES !


WI, GEN LESPWA !

Jedi 31 Janvye pase a, se te yon onè ak yon plezi pou mwen te patisipe ak RESHEF epi Bibliyotèk Meri Dèlma, kòm Premye konferansye pou batize nouvo pwogram y ap mete sou pye ki se « Rendez-Vous Jeunes ».

Konferans sa ki te òganize nan Bibliyotèk Meri Dèlma te dewoule sou tèm « Jeunesse et Réseaux Sociaux en Haïti ». Se te yon okazyon tou pou te siyen kèk liv « CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE ».

#RendezVousJeunes, se yon seri de kozri ak konferans / deba k ap òganize chak dènye jedi nan yon mwa nan lokal Bibliyotèk Meri Dèlma, sou lidèchip RESHEF ansanm ak Bibliyotèk Meri Dèlma.

Kanta pou mwen menm, pou mwa Fevriye a, mwen bay nou randevou :
– 9 ak 10 Fevriye, Vèrèt (56èm Edisyon Livres en Liberté)
– 13 Fevriye, Tijo, (Antreprenarya ak TIC)
– 16 Fevriye, Dèlma, (Devlòpman pèsonèl)
– 22 Fevriye, Petyonvil (Lidèchip ak Pozitivite)
– 23 Fevriye, Petyonvil (Volontarya ak Angajman sitwayen)

« Je veux être un citoyen de l’action plutôt que celui de la parole ».

Précedent LE NUMÉRIQUE ENTRE MORALITÉ ET MÉDIOCRITÉ !
Suivant À PROPOS DE RESPÈ POU OU