POU KOZE LIV SKASON NAN


Pou koze liv Skason nan, mwen estime NENPÒT MOUN ka ekri yon liv sou « Motivation » ak « Développement personnel ».

Men pou mwen, nenpòt moun PA KA ekspoze vi li kòm SOUS ENSPIRASYON… Paske li mande yon « PARCOUS INTÉRÉSSANT » e sitou « DES RÉALISATIONS »… Lè m tande Skason sou radio ak li tèks ki ekri sou li, mwen estime Skason poko gen reyalizasyon pou li ta EKSPOZE VI LI ak PAKOU LI kòm MODÈL. LOL

Pwoblèm ! LOOLL
Mwen m pa fè kritik ni pou m detwi, ni pou m mete moun sou pyedestal. M toujou di sa m panse, an fonksyon de konpreyansyon mwen ak anpil respè… Mwen toujou fè efò pou mwen agimante e toujou rete louvri pou echanj… Paske mwen pa konnen tout bagay e sa mwen di yo se pa levanjil. Donk mwen aksèpte moun ka wèl diferan de mwen. Lol

M pa gen anyen personnel ak Skason. Gen kèk bagay ki te pase sou yon Gwoup WhatsApp, tout moun te wè pozisyon mwen… 😉

Skason gen kèk kalite lakay li ki ka mennen l au #SommetDuMonde… Li gen anpil ODAS epi li kwè nan TRAVAY DI.

Men ODAS tankou anpil bagay nan lavi, li ka fè w rive lwen, konsa li ka detwi w tou. Yon odas MAL KANALIZE ka fè w mennen tèt ou kote ou poko prepare pou ye, epi sa detwi w.

Jan mwen sot di talè a, nenpòt moun ka ekri yon liv sou motivasyon ak devlòpman pèsonèl… Men nenpòt moun paka EKSPOZE vi yo ak pakou yo kòm sous enspirasyon.

Jan de liv sa yo otè yo ekri yo pou yo di : « ME KI KOTE MWEN SOTI, JODI A ME KISA MWEN REYALIZE E ME KISA MWEN YE… DONK SI MWEN REYALIZE SA YO, OU MENM TOU K AP LI LIV SA OU KA REYALIZE SA YO TOU OUBYEN OU KA REYISI NAN « SPHÈRE » AKTIVITE PA W.

Kòm mwen pa kotwaye Skason chak jou, mwen te oblije li kèk atik epi tande entèvyou li pou m gen yon ide de reyalizasyon li. Me kèk bagay mwen te li ak tande :

  • Li ka achte yon biyè avyon ale nenpòt kote li vle- Li ka peye yon kay 300 dola pa mwa
  • Li gen plis ke 40 mil moun k ap swiv li sou paj Facebook li
  • Lap woule gwo mak machin

Gen yon tèks mwen li, apre otè a fin pale de moman difisil ke Skason te rankontre lè li te fenk vini Potoprens, li di jodia : L ap kotwaye gran pèsonalite nan peyi a.

M di, Ah non ! Nou paka fè peyi a sa. 😂 Nan eta peyi a ye la. Pou kalite defi nou genyen pou nou leve kòm jenerasyon, nou paka ap afiche bagay sa yo kòm SIY oubyen REFERANS pou jèn reyisi… Si nou al fè sa, n ap fini ak peyi a nèt ! 😂

Skason ka pa gen moun bò kote l ki gen ase kouraj pou te di l ke li ka kontinye travay toujou oubyen li te ka fè yon liv sou motivasyon ak devlopman pèsonèl san pale de tèt li. Moun ki nan antouraj Skason ka pè soulve kolè li… Gen moun kolè yo se dife. 😂

Siman Skason ka gen lòt bèl e gran reyalizasyon ke li pa t kominike nan entèvyou ke mwen gen chans tande ak li yo… Men sa mwen tande yo, nou paka ap afiche yo pou nou motive jèn… Looll

Mwen twouve sou Youtube, yon video kote Jerry Tardieu ap pale de menm bagay sa yo : 👉https://youtu.be/kt2YCiFId5E (Pati sa komanse bò 17:40…)

Mwen, m panse pou nou rekonstwi peyi sa, fòk chak grenn nan nou anndan jenerasyon an TRÈ EGZIJAN anvè tèt nou. Depi nou egizijan anvè tèt nou… N ap ka ofri sosyete a pi bon e pi gwo bagay.

Élie Laforce

Précedent BA YO !!!
Suivant GENEVIÈVE ÉCRIT À SKASON BAPTISTE