ON AURA TOUT VU !


On aura tout vu, on aura tout entendu et pourtant rien compris. On aura tout avalé tout cru, tout recraché et toujours rien appris. Alors ça dérouille, ça déraille, ça matraque, ça mitraille et ça fait toujours mal.

BIC Tizon Dife te di l avan m, sa gen anviwon 7 lane. « ON AURA TOUT VU ! » Poutan chak lè n wè vizaj nou nan miwa a, nou sezi. Kwè m si n vle, se lapwofesi k ap akonpli ? Pa pou lafen dimond non, men pito pou lafen Dayiti. An verite, an verite, Ayiti rive nan dènye tan li, si n pa leve pye n, pitit pitit nou ap fèt nan yon lòt peyi, ki ka toujou gen non Ayiti, men li p ap siyen Toma. Nou konn sa sa vle di pwofesi ap akonpli, sa vle di, ON AURA TOUT VU !

BIC a vu le maestro qui ne veut pas changer son credo. Il a vu trop de savoir banalisé, une éducation mal canalisée. Chaque nouveau né, chaque enfant est carrément un budasse. Les belles filles du bloc doivent se mettre constamment sur le dos pour quelques faux billets verts. Elles s’adonnent au plaisir du bas ventre pour satisfaire le plaisir du ventre. BIC a aussi vu la misère qui va crescendo. Il a trop vu, beaucoup vu, et presque tout vu.

MWEN MENM MWEN WÈ KOUP DI MOND K AP FÈT NAN PEYI RUISI, PANDAN SELEKSYON AYISYÈN NAN PA MENM KALIFYE, SA W TANDE A PLIZYÈ MILYE DOLA VÈT DEPANSE NAN LOJISTIK (TELEVIZYON AK PANO SOLÈY) POU GADE ETRANJE KAP JWE POU FÈ VALÈ PEYI YO.

Nou nan 21èm Edisyon Koup di Mond, pandan anpil peyi rate l yon sèl fwa, nou menm Ayiti, nou patisipe yon sèl fwa, sa vle di reyèlman nou gen mwens enterè nan gwo chanpyona sa. Men sa pa anpeche nou fè gwo betiz pou li.

Di m èske n twouve l serye pou nou bloke peyi a sou dosye Koup di Mond sèlman pandan nou p ap defann ni fyète ni lajan pou trezò piblik ? Palmantè pa vin nan seyans, paske ekip yo ap jwe, m ta renmen konnen si depite ak senatè nou yo se jwè nan Mondyal la. Chak kote w vire bouton radyo w oubyen chèn televizyon w, tout pwogramasyon kanpe paske se moman Koup di Mond, tandiske rfi ak France 24 ki se 2 gwo estasyon an Frans malgre Lafrans nan koup di mond, yo pa koupe pwogramasyon yo. Kidonk, nou konpòte n, tankou FIFA se te yon enstitisyon ayisyèn

Nou renmen Foutbòl konsa, epi n pa janm fè okenn envestisman reyèl nan espò a ? Chak sitwayen ap jere kominikasyon (imaj) yo. Avan anyen Ayiti ta fè yon viktwa, chak otorite, chak manm nan sektè prive a pwomèt jwè ki fè gòl la yon milye dola us, epi jamè yon bon lekòl foutbòl nan peyi a. Jwè Ayisyen an ap jwe sou teren Bombonera (Bwenozè), l ap panse ak kòb machann pen an li bliye kite lakay li nan Gonayiv, epi w vle pou l bay Ajantin gòl. Pi devan, nou pran yon ekip ti malere ki pa menm ka manje, olye nou kreye travay pou yo, oubyen ankouraje yo kreye pwòp travay pa yo, nou pito ba yo yon TV pou chak chita gade etranje k ap jwe pandan 30 jou. M ta renmen konnen èske tèt nou dwat ? AN PASAN, PREZIDAN JOMO POKO BAY NERILIA MONDÉSIR (MEYÈ BITÈ U15, U17, U20) SA L TE PWOMÈT LI AK PARAN L YO NAN MWA FEVRIYE PASE A.

MWEN WÈ DRAPO ETRANJE K AP MONTE AN AYITI AK IM NASYONAL AYISYEN

Sa ki pi grav la, se kouplè ki di, peyi n pa fèt pou gen etranje (trèt) nan mitan l. Mwen wè konpatiyòt ayisyen k ap mal chante Im Nasyonal la sou Kyòsk Oksid Janti, epi prezidan m kontan. Mwen wè machin PNH ki pote byen wo drapo peyi Brezil. Tout sa yo pa etone m… nan nivo n rive la, mwen atann mwen a tout bagay.

Jiskaprezan anpil nan nou pa rive fè diferansye ant deviz Nasyonal la ki se « Libète – Egalite – Fratènite » ak « L’union fait la force » ki se yon senbòl nan drapo a. Majorite lekòl isit pa fè sa yo rele Edisyon Sivik, m pa menm kwè yo itilize liv « J’aime Haïti » a lekòl toujou. Sa vle di, non plis nou pèdi kilti monte drapo nou te genyen, yo pa fè fòmasyon sivik pou nou. Kidonk chak endividi oblije monte drapo yo vle, pa rapò ak sansasyon yo. Lè lide yo di yo se drapo Ayiti a pou yo monte, yo pa toujou konnen si se Wouj la ki anlè, ni si se Ble a. Pou machin polis la, ki drapo w vle polisyye a monte si l se fanatik Brezil, epi si depi lè Leta fin bal machin nan yo bliye l ak li, sa m ap di nou la a se vre wi, anpil machin polis se polisye k ap kondui li a ki met gaz ladan li, fè sèvis ladan l, ranje tout ti pàn, lè l resi gen yon gwo pàn se flanke l nan yon kwen, paske PNH pa gen yon garaj estandadize. AN PASAN M PA RIVE KONPRANN POUKISA PREZIDAN AN PRAN PLEZI PANDAN IM NASYONAL LA AP MAL CHANTE, TANDISKE MWEN MENM KÒM SENP SITWAYEN M TE JENNEN.

MWEN WÈ MINÈ K AP DANSE DANS ETRANJE POU FANMIY PREZIDANSYÈL

Hummm !!! Dosye sa resi konplike pou mwen, tout jan m vire l m pa ka konprann li, men kanmenm m ap eseye di sa m panse. Dabò sa pa twò deranje m Fiyèt la gouye ra pye tè, sa ki plis deranje m, se paske se pa konpa l ap gouye pou prezidan an.

LETA,
Depi byen kèk tan, nou ap fè fas ak yon Leta san Moral, san Etik, sa ki ta lakòz popilasyon an oblije suiv menm Leta san koutcha sa. Tande m… Èske n te konnen anpil fim nou ap gade nan chèn televizyon isit, keseswa, TNH oubyen chèn prive yo, se fim ki telechaje (pirate) gratis. Èske n te konnen tou, anpil Ministè isit ak Direksyon jeneral, ata menm nan Palè Nasyonal y ap itilize lojisyèl enfòmatik ki pirate. Sa vle di, yo telechaje gratis sou sit pirataj lojisyèl Excel, Word, Photoshope, elatriye, epi sa w tande a Leta ap konbat koripsyon, pandan li menm l ap naje nan koripsyon.

Sa gen anviwom 30 lane, peyi a ap degrengole, nou pedi anpil bon mès ak pratik nou te genyen. Èske n te konnen, Sèvis Sikilasyon fè yon spòt pou li sanksyone chofè k ap fè eksè vitès, epi li montre nan machin nan moun ki pral nan plaj yo ap endjòy yon mizik Jamayiken atis Konshens fè. Sa pa deranje pyès moun isit. Hummm ! M te choke paske se pa yon mizik atis J-Perry « Enjoy » yo itilize pou briganday yo a. Antouka, m a gentan pale de sa yon lòt jou. Kite m rete nan gouye a.

M pa vle bliye kote m te ye, ban m mande nou… depi kilè nou pa entèdi pitit nou gouye an piblik ankò ? M sonje lè m t ap grandi nan Katye Moren, m pa te menm ka repete mo gouye a devan granmoun, vwa pou m t ap fè li sou plas piblik devan kamera. E bagay sa kite yon jèn lakay mwen, jiskounye a m pa ka danse an piblik si m pa bwè alkòl, menm si m te avèk bon zanmi m sou yon pis dans. Men pito sa malgre sa.

LAPRÈS / ENTÈNOT,
Ou dakò pase Chawa Pete ak Bòdègèt la, (dans gouyad janm ouvè a) nan televizyon gwo midi, epi w sezi wè timoun nou yo ka gouye ra pye tè. Daprè ou menm, yo fèt ak li nan san yo ? Yo aprann li nan lekòl yo oubyen se ou ki montre yo li ? Nou vann yo tout atis ki san moral yo kòm modèl, epi nou ap pran pòz sezi nou lè nou wè yo imite yo. Tanpri souple Dj, an n jwe plis mizik Konpa Wousi pase bòdègèt la, konsa yo ta ti kras dezabitye ak dans griyen bouboun nan.

PARAN,
Aprè 12 janvye 2010, anpil paran te arive pèdi biznis ak tout sa yo posede, sa ki ta ogmante plis mizè lakay yo, san bliye to chomaj la kap ogmante pi plis chak jou, ou vin trouve se jèn yo kounye a kap okipe paran yo. Anpil nan paran sa yo ki pa ka ba pitit yo manje, vin demisyone, sa ki ta lakòz anpil nan timoun yo fèt tou granmoun. Fè m konfyans, pandan nou fache pou Ti Lezanj la, paran li kontan pou li. Dayè m te gen chans wè yon manm nan fanmiy li k ap frape kòl atè, tèlman li te kontan espektak la. Tout sa se paske Edikasyon Familyal pa fèt isit, Manman ap mache grennen ti kaka san savon sou kont Kès Asistans Sosyal (CAS), pa kont yo pa menm konnen ki wòl yo nan levasyon yon timoun. AN PASAN KISA N PANSE FÈ AK MACHIN TI LÈZANJ LA, TAKSI OUBYEN BAY LI L POU L MACHE GOUYE NAN ESPEKTAK KÒM LI DI LI KONN KONDUI ?

TI FIYÈT,
Pale ak mwen ti lezanj ko w ye, yo annik mande w danse, poukisa se gouyag 180 degre sa ou te gen ki tou kachte nan senti w ? Di frè w ki kote ou aprann gouye ? Bon lè w te fin aprann gouye ra pye tè konsa, ki kote w te atann ou sa ta pral itil ou pou yon pi bèl rekonpans apre sou chansmans la, devan yon Leta chawa pete? AN PASAN, OU GOUYE ASE DEJA POU MACHIN NAN, MARE SENTI W SERE, PA LAGE W NAN BETIZ (VIRE REN W PLIS TOUJOU) POU M MET GAZ LADAN L (KI PI PLES PE MWENS).

LAPREZIDANS,
Ou pran yon timoun piti, ou fè vin gouye pou ou, apre l fin byen gouye, ou mande l si l konn kondui, li di w WI, ou pa menm mande l lisans li, ou bal yon machin ak kòb taks paran l. Poukisa w pa mande l si li lekòl, omwen w ta bal kòb sa sou fòm yon bous pou asire tout etid li, an menm tan fòmasyon nan yon lekòl dans sizanka li ta enterese a dans vrèman. Li gen mwens pase 10 zan, ou fèl gouye pou machin, kisa w voye l fè pou l jwenn kòb gaz la ? (Kontinye gouye oubyen Fè bagay bò lari). An pasan yon grannounn plis pase 75 lane, ki kontinye ale lekòl anba solèy cho gwo midi, kòm rekonpans nou ba l yon televizyon pou li gade fatra nan lari pòtoprens, yon ti lèzanj mwens pase 10 lane ap met gouyad devègonde atè gwo lannwit sou plas piblik, kòm rekonpans nou ba l yon machin, SA MONTRE AKLÈ PRIYORITE N PA EDIKASYON, MEN PITO SE PWOSTITISYON.

LASOSYETE,
Kisa nou vle yo fè si nou pa vle yo gouye ? Lè yo al lekòl yo loreya, nou pa pete nan kotan ba yo santi, si se pa Valéry Numa ak jenerozite kèk lòt zanmi nan Groupe Excellence Plus (GEP), ak kèk lòt enstitisyon, anpil nan yo ki loreya t ap pedi plizyè ane inivèsite. Ata menm yon ti meday yo pa t ap jwenn, vwa yon plak the donè. Tandiske, lè yo desann pantalon yo, kòm rekonpans yo rive prezidan. Lè yo gouye sou plas piblik, kòm rekonpans yo jwenn machin. Epi w ap anpeche yo gouye. Sa w vle yo fè pou yo rekonpanse ? Depi kilè n pa rekonpanse moralite isit ? Franchman m ta renmen nou raple m ki dènye moun nou rekonpanse isit paske l te fè prèv ekselans ak moralite.

Lasosyete avan m kite nou, kite m poze n kèk ti kesyon, kote n te ye, lè Mouche Leta te nonmen Tony Mix anbasadè Lakilti ? Poukisa nou pa te fè mouche Leta korije nòt li a touswit pou bay BIC oubyen Jean Jean Roosevelt tit Onorifik sa ? Men nou te pito ret plenyen sou rezo sosyal. Men jamen pran lari a. Mwen m sonje m te eseseye deja, 15 Me 2016 nan yon Mach Pasifik pou Lopital yo te louvri, se te mwen menm ak anviwon 50 zanmi ki te prezan ak anviwon 5000 siyati nan yon petisyon, pandan te gen 12 milyon abitan ki te andanje.

NB. Si lontan fòk nou te manifèste ak siyen petisyon pou nou jwenn sa n ap chèche kòm pèp, jounen jodi a, bagay yo chanje, annik lage 2 Yayad, fè peni prezidan an kanpe nan pantalon l, oubyen fè klitoris Premyè Dam nan danse anba jip li, epi rezilta w nan pla men w. Prezidan Jovenel Moïse, mwen vle gouye pou ou wi, pou w mete bonjan Edikasyon isit. PNH m vle bwase ren m pou ou wi souple pou w ban m plis sekirite. EDH, m pare pou , gouye ra pye tè pou ou wi pou m ban m yon ti kouran. Pèp ayisyen, konbyen gouyad pou m bay nou pou n sispann vote malandren ?

PS. An pasan m gen anpil enkyetid sou majorite ayisyen keseswa sa k ap viv anndan peyi a, oubyen sa k ap viv aletranje yo. M ap mande tèt mwen, konbyen % nan nou ki konn tout kouplè Im Nasyonal yo, swa an kreyòl oubyen an fransè. Mwen menm, m ap onèt ak nou, depi apre Wyclef Jean te fin bliye li Las Vegas la, an 2016, mwen te aprann tout estwòf yo pa kè, e m vin metrize yo nan tout 2 lang yo, a fè m panse ak Daly Valet ki toujou ap preche « L’abécédaire du changement » ki se dènye chans nou.

Skason Baptiste

Précedent CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE… SE LIV TIMOUN YO KI PRAL JÈN DEMEN
Suivant LIVRES EN FOLIE !

6 Comments

 1. 13 mai 2019
  Répondre

  Who’s calling? ziprasidone medscape In Chicago there was another avenue of audio interpretation, one that can’t be used in the Bronx. Wednesday night, Ma got snippy with Pa when he insisted the Chicago boos were more anti-Yankees than anti-A-Rod.

 2. 13 mai 2019
  Répondre

  A law firm xlear saline nasal spray directions It took six months to reopen, but now the store is back to year-round operation, lining its windows with top-sellers including marshmallow treats — three jumbo marshmallows impaled on a stick and dipped in caramel, then topped with toasted coconut.

 3. 13 mai 2019
  Répondre

  Can you put it on the scales, please? is bimatoprost available in canada According to a partial transcript released by House Oversight Committee Chairman Darrell Issa (R-Calif.) and House Ways and Means chairman Dave Camp (R-Mich.), the chief counsel’s office also discussed using a template letter to ask questions about the groups’ activities, despite Hull’s warning that such a boilerplate approach would be impractical.

 4. 13 mai 2019
  Répondre

  Do you know the address? green smoothie lifestyle Tuesday, he takes his final All-Star bow, appropriately enough in New York, although in the rival borough and on enemy territory. The humble closer is not much for conversation when it comes to his All-Star resume, but rest assured that when AL skipper Jim Leyland makes the call to bring Rivera into the game, an iconic baseball moment will be born.

 5. 11 mai 2019
  Répondre

  I can’t get a dialling tone fredsinc.com application While the Gulf Cartel’s power has waned in recent years, Trevino was considered “at least as violent” as the leader of the country’s most brutal gang, the Zetas, Miguel Angel Trevino Morales, who was arrested last month.

 6. 10 mai 2019
  Répondre

  Until August best online pharmacy uk Recently it was decided that men could give blood 4 times a year instead of 3, but with no change in the donor sessions you can’t give four times outside of the main hospital venues anyway. It does make you wonder just how much they really do need our blood at times….. I feel sorry for the wonderful staff and nurses who operate the blood centres, they must get so frustrated with the mixed mesages coming from the Government.

Laisser une réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *