MATCH PA M NAN…


Match pa m nan, se match pou Ayiti soti nan lis peyi ki pi pòv nan rejyon Karayib la, kote jenès ayisyèn nan va kòmanse fè siksè keseswa nan antrepriz, nan politik, nan espò, nan teknoloji, elatriye.

Pa konsidere m kòm yon moun fou si m reve Ayiti ale nan Koup di Mond epi li Chanpyon, sa posib, men sa mande anpil envestisman, anpil disiplin, anpil lidèchip.

Mwen te kontan reponn prezan jodi dimanch 17 jyen 2018 la, nan Legliz Nazareyen, ki twouve li nan ri Doktè Aubry, Pòtoprens, nan kad yon bèl Prèch (konferans) sou tèm : « Participation & Leadership des jeunes ». Se te yon okazyon pou m te bouste lidèchip kay plizyè santèn fidèl ki te prezan, espesyalman jèn yo.

E jan m te di l nan legliz la maten an, si Ayiti tou kole Repiblik Dominikèn, si nou tou prè pi gran Puisans nan mond la ki se Etazini, epi nou mizerab nan eta sa, se pa moun nou manke, se nou menm ki bay Wyclef Jean, Carel Pedre, Dany Laferrière, Marc Alain Boursicot, Robert Philomé, Michel Joseph, Maryse Pénette-Kédar elatriye. E ni se pa resous natirèl nou manke, nou genyen Abaka Bay Resort ki te klase 57èm pi bèl plaj nan lemond selon CNN, nou gen Sitadèl ki se 8èm mèvèy nan mond la, se nou tou ki gen Labadi, san konte bèl anbouchi, bèl sab ak bèl solèy, elatriye. Si gen yon bagay ki manke n ki fè nou nan ke kamyonèt la, se LIDÈCHIP.

Kwè m si nou vle, se mank Lidèchip ki koz nou pa ka itilize moun ak resous nou yo pou n devlope peyi nou.

Se menm bagay la nan Foutbòl la, se Ayiti ki bay Duckens Nazon, Donald Guerrier, Jeff Louis, Nerilia Mondésir, Melchie Daëlle Dumornay (Corventina), Sherly Jeudy ak Batcheda Louis, kidonk si nou pa nan chak Koup di Mond chak sezon, se paske nou manke Lidèchip (nan espò ak nan politik) lakay nou. Dayè mwen devlope bonjan agiman nan liv mwen an sou kesyon sa, CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE… « Confidence d’un jeune haïtien »

Ankò mèsi ak tout fidèl yo pou atansyon nou, mèsi tou ak Pastè Ariste Noël ki te envite m yon dezyèm fwa pou m vin bay vrè levanjil la. Levanjil siksè. Levanjil devlòpman an.

« Je veux être un citoyen de l’action plutôt que celui de la parole ».

Skason Baptiste

Précedent SKASON BAPTISTE PROPOSE UN MODELE D’ACTION, FONDÉ SUR L’EMPATHIE
Suivant BON REPO !

Pas de commentaire

Laisser une réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *