LAKAY SE LAKAY, OU PA GEN DWA JANM BLIYE LAKAY OU !


Jan mwen di l nan liv mwen an, pyès moun pa dwe bliye pase yo, menm si pase sa ta gen movèz odè. Yon pèp ki bliye listwa l, yon moun ki bliye kote l soti p ap ka fè yon pa kita, yon pa nago. Pase yon moun, se meyè pwofesè l ki pou gide l nan lavi a.

Nan sans sa, chak 2 janvye se toujou yon onè ak yon privilèj pou mwen al anime premye konferans mwen nan komin kote m soti ki se Katye Moren. Mèkredi 2 janvye ki sot pase la a, sou envitasyon Asosiyasyon Jenès nan Legliz Baptiste Bethlém ki nan Katye Moren, mwen te gen chans anime Premye konferans mwen pou ane a nan Lise Paul Eugène Magloire. Konferans sa ki te reyini plizyè dizèn fanm ak gason, timoun, jèn kou granmoun te yon okazyon tou pou m te siyen Liv mwen ekri, CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE…

Mèsi moun Katye Moren ak tout lòt zòn ki te fè deplaman, m vle pale de Sent Sizàn, Plèndinò, Petitans ak Okap. Mèsi ak tout fanmiy, zanmi danfans, ak ansyen profesè m yo ki te vin patisipe ak mwen. Lanmou mwen pou nou se yon bagay ekstrawòdinè.

Mèsi ankò ak komite jenès Legliz Baptiste Bethlém nan Katye Moren, espesyalman Prezidan komite sa, Mesye Sony Latortue, mwen pa te doute yon segond evènman sa t ap yon siksè.

« Je veux être un citoyen de l’action plutôt que celui de la parole ».

Skason Baptistefac

Précedent KI PREMYE AYISYEN KI TROUVE MANTALITE SA DWE SISPANN AN 2019 ?
Suivant LOL !!!

1 Comment

  1. 11 mai 2019
    Répondre

    I’m not sure km-supplements.no Tokyo Electric Power Co, the operator of theFukushima station, hit by the March 2011 earthquake and tsunami,said that an observation well between the damaged reactor No. 2and the sea showed levels of radioactive caesium-134 were 90times higher on Monday than they had been the previous Friday.

Laisser une réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *