KÒMAN JÈN YO KA EPANYE TÈT YO DE KRIZ SA A, CHOMAJ ?


Yon pèsonaj piblik, antreprenè, Jounalis ki rele  Skason Baptiste bay sal panse sou kesyon sa a. Nan yon teks ke Skason Baptiste  ekri e pibliye nan dat 20 desanb 2017 la sou paj Facebook li e ki parèt  nan editoryal Kreyolofoni kèk jou aprè,  Otè a kòmanse pou l di: Se sèlman sans biznis ki ka garanti yon bon sekirite finansyè, se pa konesans akademik. Sistèm edikatif nou an fèt egzakteman pou fòme bon anplwaye, men non bon anplwayè. Lekòl konsantre sou aptitid ( metod, kapasite nou dwe genyen poun reyalize yon bagay, yon mach pou nou swiv) epi li lage nou 2 bra balanse sou kesyon atitid la (Konpòtman ki koresponn ak panse, poze aksyon, aji).

Otè a kontinye pou l di, si nou pa ta vle yon senp zouti fòk nou panse yon lòt jan, fòk nou aprann konnen poukisa 5% nan popilasyon mondyal la kontwole 95% richès mond lan. Antan ke Jèn, nou dwe met granmoun sou nou, fòme tèt nou epi repanse bagay yo.

Skason Baptiste raple ke sekrè moun ki pi rich nan mond lan kache nan kèk liv, nou dwe li liv sou siksè konsa nap rive fè siksè. Sa wap ye nan 5 a 10 zan depann de liv ou li, ki moun wap swiv jodi a, fasonw pwograme mantal ou. Otè a fini poul di si Jenès la ta vle rich oubyen endepandan ekonomikman fòk li :

  • Envesti lajan li
  • Kreye pwop biznis li
  • Bay tèt nou bon jan edikasyon finansyè( konn fè ekonomi pou n envesti ti sa nou genyen pou n rive gen plis demen).
  • Fini etid, gen diplòm pap aprann nou bagay sa yo « kòman kreye richès ak antrepriz ?», se sak fè nou wè kèk moun tankou Bill Gates, Jay Z ak anpil lòt ankò vin milyonè san y opa fini etid yo.

Mwen pa di lekòl pa bon, lekòl rete yon estrikti ki enpòtan anpil, se kanmenm yon sekirite sosyal, li ka ede nou peye bil chak fen mwa, epi fè tèt nou kèk ti plezi, men lekòl pa aprann nou rich oubyen endepandan sou plan ekonomik. (Skason Baptiste)

Bò kote pa l, yon jèn gason ki gen 3 lane fini nan syans ekonomik antame pou l di ; se paske leta pa pran responsabilite l, leta dwe kreye klima ki favorab ak pwopis pou envestisè ka vini. Pa gen travay, popilasyon an pa janm sispann ogmante sa vin kreye plis pwoblèm toujou. Jèn yo dwe gen espri kreyatif, yo dwe chèhe apwi la bank malgre sa pa fasil, yo dwe voye jete konpleks sou tout fòm paske sivilizasyon nou an pa an favè nou. Nou minimize travay paske nou fè filo, nou fè fakilte. Anpil nan nou wont kòmanse ak yon bak sirèt, yon sachè dlo ki petèt ka transfòme demen depann de jan jesyon an fèt Jodi a.

Yon Jèn enfimyè lage responsabilite a sou do mouche leta. Selon li menm se leta ki dwe regilarize ekonomi an, si sa pa janm fèt ap toujou gen lavi chè. Sektè prive a chita sou baz pou l toujou fè pwofi e se atant tout antreprenè. Lè nou konsidere ouvriye kap benyen nan chomaj degize, pase tout yon jounen bourike pou sèlman anviwon 300 goud, wap poze tèt ou kesyon kilè sa va miyò ? sa vin sanble ak yon apèzman sosyal(Kechemy Toussaint). Wap travay menm siw malad, yon konprime w pa ka achte.

Agwonòm Makenson Belony pa bwè okenn mo. Pou li, leta fèmen je sou tout bagay e kite sektè prive a fè sa li vle, jan li pito.  Se yon fason pou toujou gen men dèv a bon mache, nan sousi pou yo triyonfe. Jèn yo dwe retire tèt yo la paske yo pa gen moun ki wè yo, ni panse avèk yo. Ki donk, nou dwe panse pou tèt nou pou avni nou pa gache. Nou dwe adopte yon mantalite kote nou pap pè afwonte lavi. Lòt bagay ki te ka soulaje nou, se si e sèlman si nou ta jwenn bon patnè ki aksepte ede nou nan kèk pwojè byen chapante, konsa je sila ki fin pèdi lespwa yo ta louvri.

Kechemy Toussaint

Agro Kechemi Over Blog

Précedent ERITAJ !
Suivant EN VOICI LES 11 PERSONNALITÉS DU MOIS DE JANVIER 2018 SELON CJPCP?

Pas de commentaire

Laisser une réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *