JOCELIN VOYE YON LÈT TOU LOUVRI POU SKASON


Bonjou Skason,

Monchè ou pa konnen m, men mwen konnen w trè byen, notaman selon sa w vann sou WhatsApp, paske nou pataje plizyè gwoup WhatsApp. An pasan ekskize mwen si m ekri w an prive san w pa te ban m nimewo w.
Fòk mwen di w o komansman, mwen te toujou deranje chak ou boadcast yon mesaj epi w di ki kantite konferans ou fè, m te santi w kòm yon ti pedan ti djòlè, sa te fè m rayi li w…. Men mwen te vin tonbe sou yon mesaj Bilan ou te ekri 1 Janvye 2018, sa te pouse m reflechi sou kilès ou ye. M vin konnnen w pi byen lè m ap tande Jounalis Valéry Numa k ap pale de ou. Malgre m te gen dout sou vizyon w.

M ekri w pou m di w, m li kòmantè Elie Lafòrce fè sou liv ou a, CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE…, malgre w prezante li kòm yon zanmi, mwen rete kwè si kamarad la pa mechan jan li menm ak ou di li a, li gen yon pwoblèm pèsonèl ak ou (sitou li rakonte te gen yon pwoblèm ki te poze nan yon gwoup Whastapp, epi ou ajoute se nan rezo sosyal ou kwaze ak li). Si li pa gen pwoblèm pèsonèl, fè m konfyans, Elie Laforce se yon jèn ki petèt jalou oubyen egri de siksè lòt, e m li tèks eli a 2 fwa, m imajine Elie pa yon jèn k ap si byen pase sou plan ekonomik, se vre li nan yon peyi k ap avanse, men mwen rive dedui nan analiz mwen fè sou kòmantè li yo, li montre m li se yon jè ki p ap viv nan abondans. Anpil jèn nou wè isit ki ap mal pase, yo se pi gwo obstak a siksè lòt. Brèffff… Mwen pa konnen Elie, mwen pa vle twò kòmante sou li…

Omwen mwen menm mwen onèt pou m di m p ap kòmante sou sa m pa konnen…

Nan ka Elie Laforce, mwen estime li manke Odas, pandan li ta fè kwè Skason gen twòp Odas… Avan menm mwen pale w de fay ki nan kòmantè Elie yo, sa l ap di yo t ap trè enteresan si li t ap kòmante kòman w vann tèt ou sou rezo sosyal, men sa li di yo pa gen okenn rapò ak kòmante yon liv. Mwen pako li Liv ou a, men mwen li kritik ak kòmantè moun ki li l.
Men fay mwen retrouve nan kritik Elie yo…

1- Sou ki baz li deside kòmante sa ki anndan yon liv li pako janm li ? Si w vle kòmante yon liv ou poko li, se fòm (prezantasyon) an pou kòmante, lè sa kòmantè sa yo t ap plis itil. Men nan ka pa l la, li kòmante konteni liv la, tandiske li pako jan m li liv la… M t ap konfòtab si li te di l ap kòmante Skason, m pa t ap menm reponn li menm. M t ap apresye kòmantè li a menm si m te ka gen ti dezakò.

2- Elie pale de de ou ki pa dwe ekspoze pakou (vi) w kòm modèl pou lòt moun suiv. Kilès ki ba Elie dwa deside pou mwen, e si m di l vi w enspire m, e si m di l Skason se modèl mwen ? Mwen ka avre mwen te tèlman pa vle wè w (m te panse w se yon ti kandida pou Depite Valéry Numa ap prepare, m pa te deside frekante okenn espas kote w ye, yon bon lè tonbe sou yon entèvyou ou te bay Carel Pedre sou Youtube m fini pa rann kont se mwen ki te tronpe m). Tout sa yo se pou m di Elie, si plizyè santè n jèn ap temwanye Skason Baptiste se modèl yo, pou kisa l pa dakò ou ekspoze vi w kòm modèl pou lòt moun ?

3- Se sou Lèkti Elie fè de ou (Men nan kòmantè sa m p ap absoli, paske se yon kesyon de angle de vu, sa vle di, m dakò mwen menm ak Elie pa wè w menm jan). Men a okenn moman m pa wè yon Skason k ap vann siksè li, kòm moun ki plen moun k ap suiv li sou Facebook, ki ka peye kay, ki gen machin. Si yon jounalis mande li, ki diferans konkrè ki fèt nan Skason 2011 ak Skason 2018 la, kisa w ta vle li reponn. (M temwen de kèk kote w ap reponn kesyon sa, ou eksplike 2011, se te dòmi bò lari, manje rès manje nan restoran, soti Channmas ale Bon Repo a pye, viv bò kote sa nou rele kokorat yo, ap chèche yon vye fanm pou w ta rezide nan nenpòt ki peyi. Epi kòm diferans konkrè ou eksplike ou ka peye yon kay 300 $ pa mwa, ou ka manje nan nenpòt ki restoran isit, ou gen pwòp machin ou, ou bay moun travay, ou se modè l anpil moun, san konte plizyè milye moun k ap suiv ou sou rezo sosyal yo). Si yon moun pa dakò w pale de sa yo, poukisa y ap poze w kesyon sou kòman lavi w ye jodi a. Anpil moun pran plezi mande Tonton Bicha konbyen kòb li rantre pa ane, epoutan yo pa anvi tande l k ap di li rantre plis pase 50 mil US chak ane, sa vle di, repons moun sa yo te gentan nan tèt yo, yo t ap tann li di yo ke li pa ka manje. An pasan, Daniel Fils-Aimé se yon lòt modèl mwen.

Mwen m ap tann liv ou a vin nan Grandans pou m al pran l kèlkeswa kote vant siyati a ap fèt la, lè sa m ap li l, m ap ka kòmante kontni a.
M pale twòp, sitou m konnen w ka pa gen tan pou li anpil, malgre w renmen ekri tèks ki long. M ta renemn w pataje tèks sa ak Elie pou mwen, paske m pa gen kontak li. Ou mèt pibliye l sou Facebook ou tou ak tout rezime tèks bilan ou te pibliye 1 janvye 2018 kote w te di :

BILAN 2017 !
Kòman m pral gen bilan satisfezan lè map gade peyi m fè plis bak chak jou, tandiske map viv ladan li kòm sitwayen angaje. KOT ANGAJMAN AN YE LA ? Kòman m pral gen bilan pozitif si m fè pati de jenès ayisyèn nan, yon jenès kap depafini nan lamizè. KOT SIKSÈ A YE LA ? Kòman m pral bat lestomak mwen di map byen pase lè map gade popilasyon Ayisyèn nan kap trepase. KOT FYÈTE A E LA ? Kòman m pral satisfè lè nouvèl yo bay anviwon 100 milye zokòt, granmoun, jèn kou timoun kite peyi a al Chili pou move lavi. KOT SATISFAKSYON AN YE LA ?

Sa map di nou la a se vre wi, kontrèman ak anpil lòt, m jwenn plis plezi lè nou byen olye de lè mwen byen. Sa vle di, m kondane pou m pa byèn toutotan kominote m nan kondade nan salte li ye la a. Brèf.
Jan m te di li dènyeman an, vrè bilan pou mwen, se pa konbyen bèl diskou m pwononse. Se pa konbyen bèl vèb mwen akòde, se pa konbyen bèl foto mwen poste. Vrè bilan pou mwen, se konbyen lòt ou sipòte. Nan sans sa, mwen deside pataje ak nou kèk chif pami kèk nan gran aksyon mwen te rive reyalize sou teren.

Skason Baptiste

Jocelin
Depi Jeremi

Précedent JÈN NAN FONTAMARA
Suivant RESPÈ POU OU ORCHESTRE SEPTENTRIONAL !

3 Comments

 1. 13 mai 2019
  Répondre

  Very interesting tale micro factors KELTNER: Whether you’re, you know, with a team at work or you’re having a family dinner, all of that hinges on how we adapt our behaviors to the behaviors of other people. And power takes a bite out of that ability, which is too bad.

 2. 13 mai 2019
  Répondre

  What sort of work do you do? metoprolol 50 mg xl Sudan, the sole conduit for South Sudan’s oil exports, saida month ago it would close two cross-border oil pipelines within60 days and insisted output be shut by Aug. 7 unless South Sudangave up support for the rebels. Juba denies backing insurgents.

 3. 12 mai 2019
  Répondre

  I work for a publishers synthroid bodybuilding The Russian government, meanwhile, plans to start buying grain on the domestic market to replenish state stocks after the end of harvesting campaign in late September or October, Shestakov said. Officials said previously that Russia might buy 6 million tons of grain for its stocks this year.

Laisser une réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *