JÈN NAN FONTAMARA


Mèsi paske nou te asèpte tande m pandan anviwon 3 zèd tan nan kad bèl jounen fòmasyon sou « Antrepremarya » samdi 21 jiyè pase a. Mwen te aprann anpil de bèl rèv nou yo…

Yonn nan bagay ki te te plis atire atansyon m, lè m te mande kèk jèn poukisa yo vle fè biznis, prèske tout te reponn yo vle fè biznis pou kreye travay nan lide pou ede kominote yo soti nan povrete ekstrèm sa.

Mèsi anpil ak tout ekip JÈS la pou envitasyon an, espesyalman Mesye Ben’s ! Mèsi tou ak Ricardo Joseph ki te byen jwe wòl MC l.

« Je veux être un citoyen de l’action plutôt que celui de la parole ».

Skason Baptiste

Skason Baptiste

Précedent GENEVIÈVE ÉCRIT À SKASON BAPTISTE
Suivant JOCELIN VOYE YON LÈT TOU LOUVRI POU SKASON