MANDE TÈT OU, KISA FRIZE TE FÈ POU OU JIS POU W AP RELE PITIT OU FRIZELYA ?


ALA FETE M TA FETE !!!
ALA PYAFE M TA PYAFE !!!
ALA KONTAN M TA KONTAN !!!
  • Si OEA ta voye ekspè pou mare Anel Joseph ak lòt akolit li yo k ap simaye latwoublay nan mitan popilasyon an.
  • Si OEA ta voye yon delegasyon pou rezoud pwoblèm fatra ak dola a k ap monte nan chak bout kwen ak magazen.
  • Si OEA ta voye teknisyen pou rezoud pwoblèm kouran an ki jiskaprezan poko ka 12/24 nan Kapital la, san konte vil pwovens ki pa menm elektrifye.
  • Si OEA ta voye ekspè pou vin rezoud pwoblèm sikilasyon an ki koz n ap pase 60 minit pou n pakouri 1km.
  • Si OEA ta voye kad vin fè edikasyon sivik-moral-sitwayèn pèp la, konsa n ta vote ak plis konviksyon, plis lespri.
  • Si OEA, gen bon kè ak konpetans tout bon vre, poukisa l pa voye ekspè pou vin rezoud vrè pwoblèm pèp la, paske selon li menm nou ta manke konpetans ak mwayen pou sa.

Kounye a, mwen fin reve, kite m di nou pozisyon m sou dosye OEA a.

OEA (Organisation des États Américains), yon Òganizasyon ki fonde an 1948, nan lide pou etabli LAPÈ, LAJISTIS epi DEFANN SOUVERÈNTE ak ENDEPANDANS chak eta manm li yo, pami yo Ayiti ki yonn nan manm Fondatè yo.

MANDE TÈT OU,

Poukisa OEA fonde nan lide pou etabli LAPÈ nan mitan Eta manm li yo, epi Ayiti, Eta manm Fondatè, an konfli ak pwòp tèt pa l depi nan kreyasyon Nasyon an. Goumen pou pouvwa, pou zam, dwòg, moso tè, goumen menm pou fanm ak gason. Poukisa 71 Lane aprè fondasyon OEA, Ayiti toujou poko ka gen estabilite politik ak lapè sosyal lakay li ?

MANDE TÈT OU,

Poukisa OEA fonde nan lide pou etabli JISTIS nan mitan Eta manm li yo, epi Ayiti, Eta manm Fondatè, LAJISTIS lakay li ap mache klopi klopan depi 1806, aprè zak sasinay Papa Nasyon an, Janjak Desalin. 213 lane aprè lanmò Papa Desalin, li poko rive jwenn jistis. Poukisa 71 Lane aprè fondasyon OEA, Ayiti toujou pa kapab bay JISTIS a okenn pitit li ?

MANDE TÈT OU,

Poukisa OEA fonde nan lide pou DEFANN SOUVERÈNTE AK ENDEPANDANS Eta manm li yo, epi Ayiti, Eta manm Fondatè ap viv sou Lokipasyon depi dig dantan malgre Endepandans li. Lè se pa okipasyon total kapital, se okipasyon mantal ak enjerans kominote entènasyonal. Poukisa 71 Lane aprè fondasyon OEA, Ayiti toujou poko ka granmoun tèt li tout bon vre ?

Lè w fin poze tèt ou 3 kesyon sa yo, ki lye ak prensipal misyon OEA yo, kite m di w mwen ekri tèks sa nan lide pou m reveye konsyans lakay chak grenn Ayisyen ak Ayisyèn san distenksyon, sou obligasyon nou chak genyen pou n met tèt nou ansanm, dyaloge ak senserite nan enterè Nasyon an. Nou se sèl garan devlòpman lakay nou, okenn lòt kominote / antite, okenn lòt nasyon pa ka garanti devlòpman peyi nou, sepandan nou pa ka inyore fòs relasyon ak èd yo nan yon demach pou n rekonstrui Repiblik la, men sa dwe fèt nan respè ak nan diyite, san se pa enjerans ak okipasyon.

Se vre, nou tout dakò OEA pa gen yon misyon pou fè devlòpman nan okenn Eta manm li yo. Men m pa janm rive konprann yo toujou fèmen je yo sou mizè ak soufrans tout yon popilasyon depi plis pase 71 lane, epi yo toujou devan sèn lè se zafè jete Prezidan oswa fè eleksyon tèt chat k ap diskite.

Sòlda Nasyon Zini vyole pitit fi n ak pitit gason n. Menm sòlda sa yo lakòz plizyè milye Ayisyen ak Ayisyèn mouri anba vye maladi kolera, yo lage plizyè milye fanmi nan lapèn ak dlo nan je, jiskaprezan poko ka gen Jistis ak Reparasyon pou okenn nan fanmi viktim yo. San bliye yon bann lòt zak malonèt tankou masak Lasalin ak nan lòt katye popilè yo. Poukisa OEA pa ede fanmi sa yo jwenn jistis, kòm se yonn nan misyon l ?

Plizyè milya dola #KòbPetroCaribe gagote. Menm jan ak tout moun, OEA byen konnen kilès ki t ap jere lajan sa, jiskaprezan ou ta gen enpresyon, tout moun yo akize yo gen lè yo se inosan, tankou m te ka di se Pèp la ki twonpe l sou kantite kòb li ki mal pase.

Sou kesyon #KòbPetroCaribeA, opinyon m te piblik depi 21 dawout 2018 sou dosye sa, nan premye tèks mwen te pibliye : « Fòk gen yon bonjan ankèt k ap gen ladan l, Ekspè Nasyonal ak Ekspè Entènasyonal ki kredib epi ki endepandan tou, sa k ap pèmèt nou konnen pi byen, konbyen chak moun manje, e ak ki Palmantè, ki jounalis, ki jij, ki lòt zanmi yo ta manje l. Sepandan, se pa OEA ni okenn lòt antite entènasyonal ki pou deside sa pou nou. Se popilasyon Ayisyèn nan ki pou deside sa, epi finanse l tou ».

MANDE TÈT OU, KISA FRIZE TE FÈ POU OU JIS POU W AP RELE PITIT OU FRIZELYA ?

Nan sans sa, m vle kriye byen fò « ABA ENJERANS » kominote ak peyi etranje, keseswa enjerans an favè Pouvwa, oubyen enjerans ki ta an favè Opozisyon. Zafè administrasyon Leta a dwe fèt ak pitit peyi a, nan enterè pèp Ayisyen an. Jan m di l deja a, m pa mande okenn antite ak kominote entènasyonal pou yo ta fèmen je yo sou nou, dayè, nou tout sou yon sèl planèt la, lè sa chofe Venezyela, oubyen Sendomeng, li pral chofe tou pa bò isit an Ayiti.

Sa vle di, konsèy ak èd antite entènasyonal sa yo byen vini, men atansyon, se pa ta dwe NI PASE LÒD, NI ENPOZE REKÒMANDASYON ki vize sitou pou pwoteje ti klan pa yo. Si se ta èd finansyè yo a ki ta fè yo kwè yo gen pouvwa deside sa ki kontrè ak sa Enstitisyon Leta isit ap di, yo te mèt kanpe nan « limit f de x » yo, ak tout kichòy yo a. Dayè, asistana a, se te toujou yonn pami pi gwo andikap pou devlòpman peyi a, sitou pwodiksyon nasyonal la.

Pou m fini ! Ata menm nan Demokrasi ki pi fèb yo, nou tout dakò yon Prezidan dwe eli pa Popilasyon li pral dirije a. E se menm Popilasyon sa tou ki ka mande l rache manyòk li, si li ta estime Prezidan sa pa fè onè li, toutfwa kontinite Leta a byen planifye.

OEA, SI W PA DAKÒ MWEN ALE JANM VLE NAN LÒT PEYI ETA MANM OU YO POU M AL CHÈCHE LAVI, EBYEN TANPRI SOUPLE KITE M DEBOUYE M JAN M KAPAB POU M KREYE LAVI ISIT YON FASON POU M PA AL JENNEN PYE W LAKAY OU.

Skason Baptiste

Précedent QUAND UNE GÉNÉRATION COMPREND SA MISSION
C'est le texte le plus récent.