CHALLENGE SA PA ENTERESE M !!!


Mwen pa te menm bezwen di nou sa, moun ki byen konnen m ta dwe deja imajine tchalendj yonn lòt sou rezo sosyal sou Progràm Petro Caribe a pa enterese m… anpil nan nou konnen m plis kwè nan aksyon pase pale anpil… Nan menm sans sa tou, moun ki byen konnen m yo pa gen pyès dout « DOSYE PETRO CARIBE A ENTERESE M TANKOU 2 JE NAN TÈT MWEN ».

Tande m…Vandredi ki te 17 dawou pase a, mwen resevwa yon mesaj sou WhatsApp, kesyon an se te « KOT KÒB PETRO KARIBE A ? » Repons mwen se te « Mwen manje enpe. Mwen met rès la labank. Se avèk li tou mwen te fè CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE… ». Moun ki te ekri m nan pa te menm okipe m menm… se de lòt bagay nou te pale… sa vle di, li te pou poze kesyon an li poze l, swa an reyalite li p ap chèche lajan an vrèman, oubyen li byen konnen ki kote l ye… brèf…

Mwen ale pi lwen, mwen poste mesaj sa sou Twitter mwen :« Pou tout moun k ap mande m kote kòb Petro Caribe a, mwen manje enpe. M depoze rès la labank. Se ak li tou m te fè CE QUE RACONTE UNEJEUNESSE… Kounye a m ap tann nou fè sa n ap fè ak mwen an, #NomeM oubyen #MareM ». Si jodi madi 21 dawou a mwen sou rezo sosyal ap tchat, se prèv mwen pa dèyè bawo.

Kite m di nou poukisa tchalendj la pa enterese m…

1- Lajan Petro Caribe n ap mande m kote l la, nou byen konnen se pa mwen nou te bay kenbe l… men pito Madam Duvivier Pierre-Louis, Mesye Jean Max Bellerive, Mesye Gary Conille, Mesye Laurent Lamothe, Mesye Evans Paul ak Mesye Enex Jean-Charles. Nou byen konnen tou kilès ki te Prezidan nan moman moun sa yo t ap jere lajan Petro Caribe a, ata menm non direktè jeneral yo piblik… kanta mwen menm m pa te janm konn kolabore ni de prè ni de lwen ak Leta Ayisyen nan moman Lajan sa t ap depanse… kidonk, mwen pa wè poukisa nou pa annik al kote moun sa yo, di yo ban nou rapò sou kòb nou te ba yo jere pou nou…

2- Lajan Petro Caribe n ap mande m kote l la, mwen tande plizyè fwa kote ansyen Prezidan Michel Joseph Martelly, ki se Prezidan ki pase plis tan sou pouvwa pandan egzistans progràm sa, yonn nan Prezidan ki gen plis franchiz tou, li te avwe an piblik « Kès Leta a vid », kidonk lontan sa lajan an te gentan prèske fini byen lontan… Li menm avwe tout kote li pase se ak lajan sa li konstrui kay li, rès la li envesti l nan Marriott, Best Western ak NH El Rancho… kidonk, mwen pa konprann lè nou ap fè m fou ap mande m kote kòb la pase…

3- Lajan Petro Caribe n ap mande m kote l la, Palmantè nou yo ki la pou kontwole depans piblik deja pwodui plizyè rapò sou sa, yo di kòb la manje, e yo menm di kilès ki manje l. Mwen li plizyè liv ak plizyè atik laprès sou sa, mwen suiv plizyè emisyon ak konferans ki pwodui sou sa tou, yo di konbyen kòb ki depanse nan konstriksyon isit, epi yo di nan ki pòch rès la ale… ebyen, poukisa se mwen n ap tchalendj, nou pa annik rive sou konsène yo…

4- Lajan Petro Caribe n ap mande m kote l la, nou byen konnen kote l ye… kounye a ann fè pito yon petisyon pou n mande moun ki manje l yo remèt li, pou n mande yon bonjan ankèt ki ap gen ladan li Ekspè Nasyonal ak Ekspè entanasyonal ki kredib, ki endepandan, sa k ap pèmèt nou konnen pi byen konbyen chak moun manje, e ak ki palmantè, ki jounalis, ki zanmi yo te manje l… otomatikman nou rive la, m ap premye moun k ap devan sèn nan…

5- Lajan Petro Caribe n ap mande m kote l la, kontinye mande m li sou rezo sosyal. Mwen pa souzestime enpòtans ak fòs okenn rezo sosyal, sitou yon rezo tankou Twitter, nan anpil peyi li charye anpil bagay dèyè l, men se pa menm reyalite a ak isit an Ayiti. Tande m… anpil nan moun k ap fè #PetroCaribeChallenge sou Twitter, se yo menm ankò k ap jere kont Twitter chat mawon yo, sa vle di, se tèt yo y ap tag an reyalite. Konsène yo, anpil nan yo, se non yo ki sou Rezo Sosyal yo, men yo pa la an pèsòn, yo manke tan, yo oblije anplwaye ti jèn konsiltan pou pale pou yo sou Rezo Sosyal, yo menm y ap bwase dola vèt yo te pran pou nou yo. Sa vle di, nou menm k ap tchalendj mimi yo, se menm nou menm nan k ap reponn pou mimi yo… Hummm.

Sepandan nou ka toujou itilize rezo sosyal yo pou n sansibilize moun sou dosye sa, mobilize yo, epi kase randevou pou n fè anpil gran manifestasyon manch long, kote chak jou nou pral nan yon enstitisyon diferan ki la pou konbat koripsyon pou n mande yo lajan sa rapidopresto, e sa ta dwe fèt nan tout 10 depatman peyi a… san bliye dyaspora yo ki ta dwe leve kanpe devan konsila ki reprezante yo. Se ta dwe yon mouvman sitwayen, nou pa bezwen lajan pyès sektè òganize, sinon nou riske nwaye…

6- Lajan Petro Caribe n ap mande m kote l la, 6-7 jiyè pase a montre n aklè kisa ki ka fè chat mawon yo remèt li. Petèt nou ka bliye, men se pa tchalendj #FòkPriGazLaDesann ki te fèt sou Twitter, si nou vle tou nou ka al verifye èske se nan tchalendg (tag yonn lòt) Desalin te rive fè batay endepandans la. Li te tout senpleman itilize kòn lanbi epi frape tanbou pou fè rasanbleman, apresa se koupe tèt boule kay ki te bay rezilta li t ap chèche a. Nou te ka fè menm bagay la wi, men si nou fè sa nou kaka… n ap pedi lajan an nèt… sa vle di, nou p ap koupe tèt koupab yo, nou p ap boule sa yo posede yo… depreferans n ap mete anba kòd tout moun ki manje lajan an nan move kondisyon, menm si se ta yon santim, jiskaske yo fin remèt lajan sa, epi n ap sezi mezi byen yo posede, nou p ap boule yo.

Bonjan ankèt m t ap pale nou nan pwen 4 la ap fè nou wè tou konbyen byen yo mete sou non ti fanmiy ak ti zanmi, n ap sezi tout byen sa yo, n ap mare ti fanmiy ak ti zanmi yo tou. Byen sa yo pral vin tounen byen Leta… Sa vle di, byento nou pral fè mobilizasyon ak sansibilizasyon pou popilasyon an ka byen vote… sinon pwochen dirijan nou yo ka pi vòlè pase sa ki pase avan yo…

7- Lajan Petro Caribe n ap mande m kote l la, nou p ap janm jwenn li si se sou rezo sosyal yo n ap mande l nan eslogan. Fòk nou pa fè dosye Petro Caribe a tounen yon dosye ki egziste sèlman nan eslogan ak #Ashtag jan otorite isit yo ap fèl nan devlòpman peyi a. Wi, m aprann se pa de milyon k ap depanse chak mwa pou fè pwomosyon eslogan ki di « Ayiti a ap vanse » tandiske si l t ap vanse otorite yo pa t ap menm bezwen di l, menm avèg t ap santi l. Se menm jan tou, mwen pa anvi depanse twòp enèji m nan pale de Ayiti mwen vle a, men mwen prefere depanse tout enèji m nan poze aksyon pou m konstrui #AyitiNouVleA…

NB.Pa paske RFI ekri sou #ChallengePetroCaribe, pou nou tou panse se pwose a ki tou fèt… atik k ap pibliye pa menm epis nan soup la… sa vle di, nou p ap pran paròl ankò, kèlkeswa moun ki ta pale a, « NAN PLAS PAWÒL, NOU VLE PEWÒL », wi fòk yo peye lajan an. An n kontinye sansibilize, mobilize epi manifeste san pran souf jiskaske pwose a rive fèt. Men pa met nan tèt nou pwose Petro Caribe a se pou demen… Tèlman gen moun isit ki enplike, pral gen anpil obstak sou rout nou… anpil nan biznisman (gran nèg ak gran fanm) nou wè k ap ede n batay sou rezo sosyal pou n rejwenn lajan an, y ap mete verou sou teren pou n pa ale pi lwen ak mouvman sa, paske yo te gen gwo kontra ilegal… san konte Jij, Jounalis, Avoka, Palmantè, Manm Sosyete Sivil ki ta gen gwo grenn zanno yo kay ofèv nan dosye Petro Caribe a.

Lòt bagay ki enpòtan nan batay pou nou jwenn kòb la, fòk nou sispann tete lang ak prezime vòlè yo, sa vle di, si malgre klamè piblik di yo te mal jere lajan nou te ba yo responsab, epi nou kontine ap dekore (onore) yo, envite yo nan konferans, kontinye ap afiche yo nan pwogràm, kontinye esponsorize yo, al enjoy nan aktivite yo, y ap wè se sou blòf nou ye. Sa vle di n ap kanpe nan limit f (x) nou.

N ap toujou leve kanpe chak lè yo ta nome yonn nan administrasyon piblik la. Tout sa se pou m di nou, batay pou nou jwenn kòb Petro Caribe a ta dwe yon angajman sitwayen ki mande anpil konviksyon ak detèminasyon, epi ki mache kòtakòt ak yon sanksyon moral, kidonk, si nou kontinye kontribye nan ogmante popilarite koupab yo, nou riske re genyen yo ankò kòm pwochen dirijan, lè sa, yo ap detrui anpil endis ki ka fè nou wè tras 3,8 milya dola vèt n ap chèche a. LAGÈ AVÈTI PA TOUYE KOKOBE…. M ALE…

Mwen tande gen moun k ap di, tout moun ki benefisye nan lajan an pral pase tankou sa fèt nan Fim Sonson an… kite m di nou, anpil nan benefisyè yo pouryen… Atansyon pou n pa fè abi nan dosye sa… se pou sa m mande yon ankèt endepandan aavèk moun ki onèt epi konpetan , pou se pa menm palmantè ki te kolabore nan manje lajan an ki ap fè ankèt ankò. Mwen vle di nou, Etidyan nan Leta ki te konn benefisye ti kaka aran ak laptòp yo pa responsab, an pasan m tande anpil nan laptòp sa yo pedi nan plàn, paske Etidyan yo pa te gen mwayen pou yo te ka fè fotokopi dokiman. Manman anpil nan nou yo te konn ap imilye nan solèy cho devan kamera pou plat diri ak pwogràm ti cheri yo pa koupab, okontrè yo se viktim.
Skason Baptiste21 dawou 2018Pòtoprens, Ayiti

Skason Baptiste

Précedent [FLASH] TENSIONS A CHALON, LA ROUTE DE MIRAGOANE BLOQUÉE
Suivant MANIFESTASYON DEVAN LAKOU SIPERYÈDÈKONT POU MANDE LETA KONT SAN CHÈCHE KONT

1 Comment

 1. 10 avril 2019
  Répondre

  Hello there,

  My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at skasonbaptiste.com promoted as a resource on our blog alychidesign.com ?

  We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well
  .
  If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know.

  Thanks,
  Aly

Laisser une réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *