CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE… : YON LIV KI MERITE LI, E KI DWE GENYEN YON LÒT TÒM !


Mwen se Kimley, Jèn Famasyen, mwen tap santi m pa konfòtab si m ta fin li liv SB a pou m pa ta pataje sa liv la fè pou mwen ak sa li ka fè pou ampil jèn toutfwa yo ta pran tan yo pou li liv sila.   Jan ke m renmen dil “Pou w konnen w chanje, se nan antouraj ou pou w gade chanjman an”.  Mwen kwè enspirasyon sa soti nan liv Skason nan, paske se avèk temwanyaj yo l ap santi enpak sa li eksplike nan liv la fè.   Si gen yon bagay liv SB ekri an aprann mwen se : « Orijin ou pa ka defini kisa w ap devni ».

Si m repran premye fraz li an nan Pwològ la :

« Si l’origine d’une personne devait prédéterminée sa destinée, certaines n’auraient même pas droit à une once de réussite dans la vie »

Skason Baptiste

Fraz sa retire tout entansyon m ta genyen pou m akize 15 premye ame nan vi m yo, li motive m pou m goumen, pou m antre nan lis moun sosyete an ap padone yo jan SB di sa nan liv li a.

Se vre liv la gen ampil bagay ki dwe enspire tout moun ki pran tan yo pou li l, tankou rekonesans, lidèchip, angajman sitwayen, men lòt bagay ki chanje vi m ankò se paske SB ankouraje tout moun fè volontarya. Pa rezime tout sa w ap fè ak lajan sèlman jan otè an di l la. « Go after your passion and money will follow”. “Aji ak pasyon w apre lajan ap vinn jwenn ou ».   Mwen menm mwen di lè w travay pou lajan yo peye w epi sa rete la, men lè w rann sèvis, ou konstrui rezo epi w jwenn glwa.

Mèsi SB pou zèv sa, m ap fini pou m di tout moun ki te ka nan menm sitiyasyon ak SB deside kounye a pou w chanje vi w jan SB di l nan liv la « Il faut donner à ta vie une autre direction, afin de devenir le citoyen qu’il faut ».

Se avèk fraz SB fini liv la m ap raple nou misyon nou, responsabilite nou kòm jèn. «   Voilà ce à quoi j’ai pensé en mettant à la disposition de la jeunesse actuelle cette œuvre :

« Quand vous êtes né en Haïti ou que vous êtes haïtien, vous êtes le responsable et coupable de toutes les impasses dans lesquelles se trouve le pays. Dans ce cas, vous avez pour mission de poser des actions concrètes pour que la société vous enlève de la liste de celles et ceux qui sont condamnés. Ne négligez jamais de faire le bien, même dans les moments les plus périlleux. Faites du bien à vous-même, à vos parents, à vos amis, à votre ville, à votre pays et à toute l’humanité ».

Skason Baptiste

Kimley Negula

Précedent T-CHECK: POUR UNE LUTTE EFFECTIVE CONTRE LES « FAKE NEWS » EN HAÏTI
Suivant ANDY DAVILMAR !

Pas de commentaire

Laisser une réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *