Articles dans la catégorie

Idées et Opinions

Category description is an optional

LE NUMÉRIQUE ENTRE MORALITÉ ET MÉDIOCRITÉ !

Lire plus

ALA FETE M TA FETE !!!ALA PYAFE M TA PYAFE !!!ALA KONTAN M TA KONTAN !!! Si OEA ta voye ekspè pou mare Anel Joseph ak lòt akolit li yo k ap simaye latwoublay nan mitan popilasyon an.Si OEA ta voye yon delegasyon pou rezoud pwoblèm fatra ak dola a k ap monte nan chak …

De nos jours nous avons des leaders du numérique, avec beaucoup plus de « like » et de « followers », pourtant avec un esprit bien plus étroit.

Refleksyon m nan se pa pou m diminye okenn drapo pa rapò ak yon lòt. Men pito pou m diminye « gravite » zak la nan tèt pa anpil ayisyen ki kwè se yon peche mòtèl ki ka lakòz Etazini sere boulon nou pi plis toujou kòm pèp. Yon lòt bò, fwete ògèy nou kòm pèp pou n kòmanse manifèste lanmou ak respè pou drapo nou an, pandan n ap manifèste respè pou drapo lòt peyi. Konsa m ta wè nou pa sou blòf.

M poko ka LOL, avan kite m wete chapo m byen ba pou m salye memwa tout moun ki te pèdi lavi yo nan tranbleman tè ki te ravaje yon gran pati nan peyi Dayiti jou madi ki te 12 janvye 2010 la, mwen ap swete bon kouraj tou ak ou menm ki te pèdi …

Sa fè lontan m ap konstate, bò lakay an Ayiti, plis eslogan an medyòk, plis li detrui moun, se plis li fè HIT. Rezilta sa ta vle di, gen plis moun k ap ranse isit pase sila yo k ap vanse. Yon tandans ki pa etone m. Sa vle di, nou sou men nou. Wi …

Yè dimanch 18 novanm nan, mwen te pran lari a depi 10 zè 30 nan maten, avèk objektif pou m al manifèste mande Leta « Règleman sou Kòb Petro Caribe a »… Pran moto mwen, pase nan estasyon gaz Dèlma 83, foul tank mwen, mwen te kòmanse santi aktivite komèsyal yo ap kontinye. Pandan m ap desann sou otowout Dèlma a m kòmanse enkyete lè m pa te rive kwaze ak okenn Tap-Tap (Kamyonèt), se te sèlman kèk grenn taksi moto.

Kisa pwogràm sa yo ap regle ? Kisa yo devni ? Èske se Pòtoprens yo ye sèlman ? Ki rezilta yo bay ? Kilè pwogràm sa yo ap gen yon enpak reyèl nan tout peyi a ? Mwen rive nan yon lakou Wanament, lakou yon fanmiy ki trè pititral (yon fanmiy ki fè anpil pitit). …

Jodi a, swa 60 jou apre, majorite nan sijesyon sa yo ki te nan premye tèks mwen te pibliye nan dat 21 dawout 2018 la, rantre an aplikasyon, keseswa bò sitwayen k ap mande kont yo oubyen bò otorite gouvènmantal ki la pou rann kont yo. SE POU TÈT SA MWEN RE PRAN ANGAJMAN POU M DI, WI LI POSIB POU PWOSE PETRO CARIBE A FÈT SI TOUT FWA POLITIK LA PA TA NAN « Jeux du Petro ».

Mwen vle kòmanse pa di gen anpil posibilite pou jistis fèt sou dosye Petro Caribe a, ki se souwè anpil nan nou. Men kontrèman ak kèk eslogan m li sou mayo, pannkat ak afich sou dosye Petro Caribe sa, « Mande Leta ran nou kont (rapò) sou lajan Petro caribe a, pa kwè se pa …

Jan m te toujou swete la, yon gwoup moun, tout kategori melanje, te deside pran beton an ayè vandredi 24 dawout 2018 la nan lide pou fòse Leta Ayisyen bay bon jan rapò sou 3.8 milya dola ameriken ki te la pou fè devlòpman isit an Ayiti nan kad pwogràm Petro Caribe a.