BON REPO !


Yon zòn mwen p ap janm bliye, pou plizyè rezon, se premye kote ki te resevwa m lè m te vin Pòtoprens pou premye fwa nan vi m, samdi 8 Out 2009.

Mwen pase anviwon 3 zan ap viv nan zòn nan, mwen konnen anpil bon ak move moman. Se te premye kote m te kòmanse dòmi nan lari, anba galri, devan Radyo Tele Zenith.

Èske n te konnen, 6 zan apre mwen kite Bon Repo, mwen retounen yè Samdi 23 Jyen 2018 la, nan kad yon konferans pou jèn nan Legliz Konpayon Kretyen, mwen te sezi wè pa gen okenn amelyorasyon ki fèt nan zòn nan sou okenn plan, sinon se plis fatra, plis ma dlo, plis mizè ki afiche tankou bilbòd. E se byen domaj 9 lane apre zòn nan te fin akeyi m, jiska jodi a mwen poko ka kite okenn eritaj pou li, ak pou pwochwen jèn li pral resevwa lè yo soti an pwovens.

Fòk mwen di nou, mwen te resevwa envitasyon pou m te pale ak jèn kretyen yo, sou « Kòman yo dwe kominike ak moun, pou evite pwoblèm nan relasyon yo. » Men pandan m t ap prezante m ak yo, di yo kote m soti ak kilès mwen ye, mwen te li sou vizaj yo yon gwo swaf. YON SWAF REYISIT AK SIKSÈ. Sa ki te pouse m chanje sijè konferans la, avèk otorizasyon yo. Mwen te chwazi pale ak yo pito, sou « Kòman yo dwe itilize Rezo Sosyal yo, pou yo ka Reyisi epi fè Siksè nan sa yo ap aprann oubyen antreprann. »
Se te yon okazyon tou pou m te siyen pou yo liv CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE… yon liv ki pral sèvi yo boustè nan konba yo ap mennen nan lavi yo.

Mèsi ak anviwon 20 jèn sa yo ki te prezan malgre te gen match foutbòl. Nou konn sa sa vle di Koupdimond nan peyi m. Jèn Kretyen Konpayon, detèminasyon nou ak anvi aprann nou genyen lakay nou fè m fyè de nou. Mèsi tou ak Prezidan Asosiyasyon Jenès legliz la, Reginald Louis epi Pastè Jackendy Fatal ki te envite m.

« Je veux être un citoyen de l’action plutôt que celui de la parole ».

Skason Baptiste

Kredi foto : Big Z Foto

Précedent MATCH PA M NAN…
Suivant ENTREPRENDRE MALGRÉ LES OBSTACLES

Pas de commentaire

Laisser une réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *