BATAY DIRAB KONT CHOMAJ AK POVRETE A TA DWE YON POLITIK DETA


Mwen te kontan rankontre yè dimanch 23 septanm nan, plizyè dizèn jèn fanm ak gason nan komin Taba, nan kad yon konferans sou nesesite ki genyen pou yo pran desten yo an men. Se yon pasaj oblije k ap bon non sèlman pou pwòp tèt pa yo, men tou pou fanmiy yo, katye lakay yo, peyi a, pou m pa di tout limanite.

Konferans sa ki te dire anviwon 4 èd tan, te yon okazyon tou pou m te siyen sètifika pou chak patisipan. Mwen te siyen tou plizyè egzanplè liv mwen an, CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE… yon liv ki jiskaprezan kontinye fè pale de li. Mèsi ak tout ekip AJCPDH la ki te envite mwen.

Batay dirab kont chomaj ak povrete isit an Ayiti a ta dwe yon politik Deta, tankou sa fèt tout kote nan mond la. Antretan mwen envite chak jèn ki ap suiv mwen pou yo kòmanse fè yon pa, pou omwen yo chak ta retire pwòp tèt pa yo pami kantite ki nan chomaj la.

Ede jèn yo pran lavi yo an men, se yon batay san fen. Nan sans sa, mwen ba nou randevou :

  • 28 ak 29 septanm nan Lekòl Renaissance Academy Bourry-Haïti, Tòbèk
  • 7 Oktòb nan Royal Haitian, Kafou
  • 17 Oktòb nan Sant Kiltirèl Amaranthe, Gonayiv
  • 3 Novanm nan Legliz Chrétienne de l’amour, Katye Moren
  • 4 novanm nan Versaillles, Okap
  • 25 novanm nan El Rancho, Petyonvil

« Je veux être un citoyen de l’action plutôt que celui de la parole ».

Skason Baptiste

Précedent ÉCRIVAIN EN HAITI, COMMENT DEMARRER
Suivant MON TOUT PREMIER WEEK-END À TORBECK