LE NUMÉRIQUE ENTRE MORALITÉ ET MÉDIOCRITÉ !

Lire plus

KREZI STORE EST FIER D’ANNONCER SON PREMIER AMBASSADEUR

Lire plus

RESPÈ POU OU GAËL PAINSON !

Lire plus

Yè dimanch 18 novanm nan, mwen te pran lari a depi 10 zè 30 nan maten, avèk objektif pou m al manifèste mande Leta « Règleman sou Kòb Petro Caribe a »… Pran moto mwen, pase nan estasyon gaz Dèlma 83, foul tank mwen, mwen te kòmanse santi aktivite komèsyal yo ap kontinye. Pandan m ap desann sou otowout Dèlma a m kòmanse enkyete lè m pa te rive kwaze ak okenn Tap-Tap (Kamyonèt), se te sèlman kèk grenn taksi moto.

0 7.1k

À Turgeau, au local de ACTIVEH (Action Toward Initiatives and Volunteering for Education in Haiti), je lis sur vos visages, beaucoup de dynamisme, de jeunesse et de forces. Mais il faut de grandes réformes en matière de leadership. Merci de votre présence. « Je veux être un citoyen de l’action plutôt que celui de la …

0 7.1k

The Smart Woman invite un ex collaborateur de Barack Obama Comment permettre aux femmes de monter leur entreprise? C’est la question à laquelle plusieurs intervenants ont tenté de répondre lors du deuxième événement de la plateforme The Smart Woman, Business with impact, qui s’est tenu mercredi 7 novembre à Toronto. Parmi eux, Thione Niang, l’un des architectes des …

0 7.1k

Kisa pwogràm sa yo ap regle ? Kisa yo devni ? Èske se Pòtoprens yo ye sèlman ? Ki rezilta yo bay ? Kilè pwogràm sa yo ap gen yon enpak reyèl nan tout peyi a ? Mwen rive nan yon lakou Wanament, lakou yon fanmiy ki trè pititral (yon fanmiy ki fè anpil pitit). …

0 7.1k

Jodi a, swa 60 jou apre, majorite nan sijesyon sa yo ki te nan premye tèks mwen te pibliye nan dat 21 dawout 2018 la, rantre an aplikasyon, keseswa bò sitwayen k ap mande kont yo oubyen bò otorite gouvènmantal ki la pou rann kont yo. SE POU TÈT SA MWEN RE PRAN ANGAJMAN POU M DI, WI LI POSIB POU PWOSE PETRO CARIBE A FÈT SI TOUT FWA POLITIK LA PA TA NAN « Jeux du Petro ».

0 7.1k

Conférence-débat ce samedi 20 octobre 2018 aux Gonaïves, autour du thème « Créativité des jeunes : comment la développer ? » Merci à toute l’équipe du Centre Culturel l’Amaranthe de m’avoir invité. « Je veux être un citoyen de l’action plutôt que celui de la parole ».

0 7.1k

Mwen vle kòmanse pa di gen anpil posibilite pou jistis fèt sou dosye Petro Caribe a, ki se souwè anpil nan nou. Men kontrèman ak kèk eslogan m li sou mayo, pannkat ak afich sou dosye Petro Caribe sa, « Mande Leta ran nou kont (rapò) sou lajan Petro caribe a, pa kwè se pa …

0 7.1k

Le chanteur de Kreyòl La a une nouvelle copine. Et c’est le journaliste et réalisateur Valéry Numa qui la lui a trouvée.

0 7.1k

Se te avèk menm santiman plezi ak onè a mwen t al anime dezyèm jounen konferans ak deba sa ki te dewoule sou liv mwen ekri, CE QUE RACONTE UNE JEUNESSE, ki te klase ane sa #2 Best-Seller. Anplis de echanj ki te fèt sou liv la, se te yon okazyon tou pou m te pataje ak jèn nan « Club Littéraire Lumière » yo nesesite ki genyen pou yo pratike anpil lèkti ak egzèsis ekriti nan lang fransè oubyen kreyòl sitou, sa k ap pèmèt yo ranfòse kapasite yo genyen nan pwodiksyon literè.

0 7.1k

Mon tout premier week-end à Torbeck est très chargé mais également riche en rencontres et échanges avec les élèves et les professeurs de la Renaissance Academy Bourry-Haiti. Aujourd’hui, j’ai eu l’honneur et le plaisir de participer à une conférence autour de mon parcours pour montrer aux jeunes comment et que faire pour réussir. Les difficultés …

0 7.1k