[rev_slider alias= »image-hero3″]

Mes

Conférences

Je veux être un citoyen de l'action plutôt de celui de la parole !

RENDEZ-VOUS JEUNES !

L’ESPOIR FLEURIT : UN BEL ÉCHANTILLON DE LA JEUNESSE HAÏTIENNE

LAKAY SE LAKAY, OU PA GEN DWA JANM BLIYE LAKAY OU !

MÈSI JAKMÈL !

VIVE LA JEUNESSE !!!

MERCI LES GONAÏVES !

Mes

Idées et opinions

Sur un sujet d'actualité

Refleksyon m nan se pa pou m diminye okenn drapo pa rapò ak yon lòt. Men pito pou m diminye « gravite » zak la nan tèt pa anpil ayisyen ki kwè se yon peche mòtèl ki ka lakòz Etazini sere boulon nou pi plis toujou kòm pèp. Yon lòt bò, fwete ògèy nou kòm pèp pou n kòmanse manifèste lanmou ak respè pou drapo nou an, pandan n ap manifèste respè pou drapo lòt peyi. Konsa m ta wè nou pa sou blòf.

M poko ka LOL, avan kite m wete chapo m byen ba pou m salye memwa tout moun ki te pèdi lavi yo nan tranbleman tè ki te ravaje yon gran pati nan peyi Dayiti jou madi ki te 12 janvye 2010 la, mwen ap swete bon kouraj tou ak ou menm ki te pèdi …

Sa fè lontan m ap konstate, bò lakay an Ayiti, plis eslogan an medyòk, plis li detrui moun, se plis li fè HIT. Rezilta sa ta vle di, gen plis moun k ap ranse isit pase sila yo k ap vanse. Yon tandans ki pa etone m. Sa vle di, nou sou men nou. Wi …

Yè dimanch 18 novanm nan, mwen te pran lari a depi 10 zè 30 nan maten, avèk objektif pou m al manifèste mande Leta « Règleman sou Kòb Petro Caribe a »… Pran moto mwen, pase nan estasyon gaz Dèlma 83, foul tank mwen, mwen te kòmanse santi aktivite komèsyal yo ap kontinye. Pandan m ap desann sou otowout Dèlma a m kòmanse enkyete lè m pa te rive kwaze ak okenn Tap-Tap (Kamyonèt), se te sèlman kèk grenn taksi moto.

MENU

Back